ISPConfig3 telepítése és beállítása Ubuntu 9.10 szerveren

Az ISPConfig 3 egy webhoszting kontroll panel ami lehetővé teszi a következő kiszolgálók web böngészőn keresztüli konfigurálását: Apache web szerver, Postfix levelező szerver, MySQL adatbázis kiszolgáló, MyDNS névszerver, PureFTPd FTP szerver, SpamAssassin, ClamAV antivírus, stb.

Követelmények

Először is szükség lesz egy Ubuntu 9.10 Server telepítő CD-re amit az alábbi oldalakról letölthetsz: http://releases.ubuntu.com/releases/9.10/ubuntu-9.10-server-i386.iso (PC Intel x86) vagy http://releases.ubuntu.com/releases/9.10/ubuntu-9.10-server-amd64.iso (64 Bit PC AMD64) és természetesen gyors Internet kapcsolatra.
Ebben a leírásban a hosztnév szerver1.pelda.hu az IP címe pedig 192.168.0.100. Az átjáró címe pedig 192.168.0.1.

Ubuntu 9.10 Server telepítése

 1. Helyezd be a telepítő CD-t a meghajtóba és boot-olj be róla
 2. Válasszunk nyelvet (magyar)
 3. Válaszd az Ubuntu kiszolgáló telepítése menüpontot
 4. A billentyűzet kiosztás automatikus felismerésé én Nem -et választok
 5. Adjuk meg a billentyűzet nyelvét: Hungary
 6. Adjuk meg a billentyűzetkiosztás nyelvét: Hungary
 7. Hálózat konfigurálása
  1. Állítsuk be kézzel az IP címet, az alhálózati maszkot az átjárót és a névszerver címét
  2. Adjuk meg a gép nevét (szerver1)
  3. Adjuk meg a tartományt (pelda.hu)
 8. A particionálást rábízhatjuk a telepítőre (irányított LVM az egész lemezen) de a hozzáértők kézzel is elvégezhetjük a particionálást
  1. Válasszuk ki a particionálandó lemezt
  2. Majd mondjunk igen -t a változások lemezre írása -ra
  3. Megadhatjuk, hogy a lemez mekkora részét akarjuk felparticionálni. Ha az egészet csak nyomjunk a Tovább -ra
  4. Az Igen -nel írjuk lemezre a változásokat
 9. Az alaprendszer telepítés után adjuk meg teljes nevünket aztán válasszunk magunknak felhasználónevet majd jelszót. Ha akarjuk akkor titkosíthatjuk saját mappánkat.
 10. Ha használunk proxy-t a hálózaton akkor adjuk meg a címét egyébként hagyjuk üresen
 11. Adjuk meg az automatikus frissítések módját. (Én jobb szeretem kézzel elvégezni úgyhogy a Nincsenek automatikus frissítések -et választom)
 12. Habár DNS, mail, és LAMP szervert szeretnénk a megjelenő opciók közül csak az OpenSSH server -t jelöljük be. a többit majd manuálisan telepítjük.
 13. Vegyük ki a telepítő CD-t a meghajtóból és indítsuk újra a gépet

Szerezzünk root jogokat

Jelentkezzünk be a saját felhasználónevünkkel és jelszavunkkal amjd gépeljük be a

sudo su
 

parancsot. Ezután adjunk a root nevű felhasználónak egy jelszót a

sudo passwd root

parancs segítségével. Miután megadtuk a root jelszavát már be is tudunk jelentkezni a root felhasználóval
Nézzük át hálózat beállításainkat
Nézzük meg a /etc/network/interfaces tartalmát aminek az alábbinak kell lennie
Install dash as /bin/sh kérdésre válaszoljunk No -val
Ha ezt nem hajtjuk végra az ISPConfig telepítése meghiúsul!

Kapcsoljuk ki az AppArmor -t az alábbi három parancs lefuttatásával

/etc/init.d/apparmor stop
update-rc.d -f apparmor remove
aptitude remove apparmor apparmor-utils

Szinkronizáljuk a rendszer óráját

aptitude install ntp ntpdate

így a rendszeridő mindig szinkronizálva lesz

Telepítsük a Postfix, Courier, Saslauthd, MySQL, phpMyAdmin, rkhunter, binutils csomagokat

Ezt egy szimmpla parancssorral megtehetjük a Postfix, Courier, Saslauthd, MySQL, phpMyAdmin, rkhunter, and binutils installálást:

aptitude install postfix postfix-mysql postfix-doc mysql-client mysql-server courier-authdaemon courier-authlib-mysql courier-pop courier-pop-ssl courier-imap courier-imap-ssl libsasl2-2 libsasl2-modules libsasl2-modules-sql sasl2-bin libpam-mysql openssl maildrop getmail4 rkhunter binutils

Válaszoljunk az alábbi kérdésekre:

 • New password for the MySQL „root” user: <– aterootjelszavad
 • Repeat password for the MySQL „root” user: <– aterootjelszavad
 • Create directories for web-based administration? <– No
 • General type of mail configuration: <– Internet Site
 • System mail name: <– szerver1.pelda.hu
 • SSL certificate required <– Ok

Azt szeretnénk, hogy a MySQL minden interfészen figyeljen ne csak localhost -on, ehhez szerkesszük a /etc/mysql/my.cnf -et és kommentezzük ki a bind-address = 127.0.0.1: sort
Ezután indítsuk újra a MYSQL kiszolgálót: /etc/init.d/mysql restart
Ellenőrizzük le, hogy engedélyezve van-e. Futtasuk le a

netstat -tap | grep mysql

Az eredménynek ennek kell lennie:
root@szerver1:~# netstat -tap | grep mysql
tcp 0 0 *:mysql *:* LISTEN 8844/mysqld
Telepítéskor az SSL certificate -ek az IMAP-SSL és POP3-SSL -hez localhost hosztnévvel lettek elkészítve. A jó hosztnévre cseréléshez (szerver1.pelda.hu ebben a leírásban), töröljük a certificate -okat

cd /etc/courier
rm -f /etc/courier/imapd.pem
rm -f /etc/courier/pop3d.pem

és módosítsuk az /etc/courier/imapd.cnf valamint a /etc/courier/pop3d.cnf fileokat!
Cseréljük mindkettőben a CN=localhost -ot CN=szerver1.pelda.hu -ra
Készítsuk el újra a certificate -okat:

mkimapdcert
mkpop3dcert

és indítsuk újra a Courier-IMAP-SSL és Courier-POP3-SSL -t:

/etc/init.d/courier-imap-ssl restart
/etc/init.d/courier-pop-ssl restart

Telepítsük a Amavisd-new, SpamAssassin, és Clamav csomagokat.

aptitude install amavisd-new spamassassin clamav clamav-daemon zoo unzip bzip2 arj nomarch lzop cabextract apt-listchanges libnet-ldap-perl libauthen-sasl-perl clamav-docs daemon libio-string-perl libio-socket-ssl-perl libnet-ident-perl zip libnet-dns-perl

Telepítsük az Apache2, PHP5, phpMyAdmin, FCGI, suExec, Pear, And mcrypt csomagokat

aptitude install apache2 apache2.2-common apache2-doc apache2-mpm-prefork apache2-utils libexpat1 ssl-cert libapache2-mod-php5 php5 php5-common php5-gd php5-mysql php5-imap phpmyadmin php5-cli php5-cgi libapache2-mod-fcgid apache2-suexec php-pear php-auth php5-mcrypt mcrypt php5-imagick imagemagick libapache2-mod-suphp

Telepítéskor az alábbiak szerint válaszoljunk:

 • Web server to reconfigure automatically: <– apache2
 • Configure database for phpmyadmin with dbconfig-common? <– Yes
 • Password of your database’s administrative user: <– aterootsqljelszavad
 • MySQL application password for phpmyadmin: <– [üres]

Az Apache modules suexec, rewrite, ssl, actions, and include engedélyezéshez futtassuk a következő parancsot:

a2enmod suexec rewrite ssl actions include

Tegyük biztonságosabbá a phpMyAdmin -t a /etc/phpmyadmin/htpasswd.setup file törlésével

rm -f /etc/phpmyadmin/htpasswd.setup

…és töröljük vagy kommentezzük ki a következő részt a /etc/phpmyadmin/apache.conf -ban:

# Authorize for setup
#
#
#  AuthType Basic
#  AuthName "phpMyAdmin Setup"
#  AuthUserFile /etc/phpmyadmin/htpasswd.setup
#
#  Require valid-user
#

majd indítsuk újra az Apache2 webszervert

/etc/init.d/apache2 restart

PureFTPd és Quota telepítése

futtasd az

aptitude install pure-ftpd-common pure-ftpd-mysql quota quotatool

parancsot
szerkeszd az /etc/default/pure-ftpd-common -t
Figyelj, hogy a start mode legyen standalone -ra állítva és a VIRTUALCHROOT legyen true:

[...]
STANDALONE_OR_INETD=standalone
[...]
VIRTUALCHROOT=true
[...]

11.3 Indítsuk újra a PureFTPd -t:

/etc/init.d/pure-ftpd-mysql restart

11.4 szerkesszük /etc/fstab. -ot Nálam ez így néz ki (Beállítottam a usrquota, grpquota -t a / mount point partícióra):

# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'vol_id --uuid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
#
proc      /proc      proc  defaults    0    0
# / was on /dev/mapper/dc--e121-root during installation
UUID=ab690543-1782-4106-8ad4-f1d4970e96b3 /        ext3  relatime,errors=remount-ro,usrquota,grpquota 0    1
# /boot was on /dev/sda5 during installation
UUID=f93719ce-e8de-45ae-83c0-5f6fbd37c9d0 /boot      ext2  relatime    0    2
# swap was on /dev/mapper/dc--e121-swap_1 during installation
UUID=45c15634-eb5b-4dd2-95eb-27108319ebd3 none      swap  sw       0    0
/dev/scd0    /media/cdrom0  udf,iso9660 user,noauto,exec,utf8 0    0
/dev/fd0    /media/floppy0 auto  rw,user,noauto,exec,utf8 0    0

11.5 A quota engedélyezéshez futtasd az alábbi parancsokat:

touch /quota.user /quota.group
chmod 600 /quota.*
mount -o remount /
quotacheck -avugm
quotaon -avug

12. MyDNS telepítés
12.1 Mielőtt installáljuka MyDNS egy-két csomagot rakjunk fel:

aptitude install g++ libc6 gcc gawk make texinfo libmysqlclient15-dev

12.2 Így már elkezdhetjük a MyDNS telepítését a következő parancsokkal:

cd /tmp
wget http://heanet.dl.sourceforge.net/sourceforge/mydns-ng/mydns-1.2.8.27.tar.gz
tar xvfz mydns-1.2.8.27.tar.gz
cd mydns-1.2.8
./configure
make
make install

12.3 Készítsük el the start/stop script -et a MyDNS -hez:

vi /etc/init.d/mydns

A tartalma a következő legyen:

#! /bin/sh
#
# mydns     Start the MyDNS server
#
# Author:    Philipp Kern
.
#        Based upon skeleton 1.9.4 by Miquel van Smoorenburg
#        and Ian Murdock .
#
set -e
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
DAEMON=/usr/local/sbin/mydns
NAME=mydns
DESC="DNS server"
SCRIPTNAME=/etc/init.d/$NAME
# Gracefully exit if the package has been removed.
test -x $DAEMON || exit 0
case "$1" in
start)
echo -n "Starting $DESC: $NAME"
start-stop-daemon --start --quiet \
--exec $DAEMON -- -b
echo "."
;;
stop)
echo -n "Stopping $DESC: $NAME"
start-stop-daemon --stop --oknodo --quiet \
--exec $DAEMON
echo "."
;;
reload|force-reload)
echo -n "Reloading $DESC configuration..."
start-stop-daemon --stop --signal HUP --quiet \
--exec $DAEMON
echo "done."
;;
restart)
echo -n "Restarting $DESC: $NAME"
start-stop-daemon --stop --quiet --oknodo \
--exec $DAEMON
sleep 1
start-stop-daemon --start --quiet \
--exec $DAEMON -- -b
echo "."
;;
*)
echo "Usage: $SCRIPTNAME {start|stop|restart|reload|force-reload}" >&2
exit 1
;;
esac
exit 0

Tegyük futtathatóvá a szkriptet:

chmod +x /etc/init.d/mydns
update-rc.d mydns defaults

13. Vlogger és Webalizer telepítése
13. 1 Futtassuk a

aptitude install vlogger webalizer

parancsot
14. Jailkit telepítés
A Jailkit csak akkor kell ha szeretnéd engedélyezni chroot -ot az SSH usereknek? (figyelem: a Jailkit -et még az ISPConfig telepítés előtt kell feltenni- utána nem működik!):

aptitude install build-essential autoconf automake1.9 libtool flex bison
cd /tmp
wget http://olivier.sessink.nl/jailkit/jailkit-2.5.tar.gz
tar xvfz jailkit-2.5.tar.gz
cd jailkit-2.5
./configure
make
make install
cd ..
rm -rf jailkit-2.5*

15. fail2ban installálás
Ez opcionális de ajánlott, mert az ISPConfig monitor meg tudja mutatni a fail2ban log -ot:

aptitude install fail2ban

16. Squirrelmail (Mókusposta) telepítés

aptitude install squirrelmail

hozzuk létre a symlink -et:

ln -s /usr/share/squirrelmail/ /var/www/webmail

és konfiguráljuk a mókuspostánkat:

squirrelmail-configure

Mi a SquirrelMail -t a Courier-IMAP/-POP3 -ra akarjuk használni:

SquirrelMail Configuration : Read: config.php (1.4.0)
---------------------------------------------------------
Main Menu --
1. Organization Preferences
2. Server Settings
3. Folder Defaults
4. General Options
5. Themes
6. Address Books
7. Message of the Day (MOTD)
8. Plugins
9. Database
10. Languages
D. Set pre-defined settings for specific IMAP servers
C  Turn color on
S  Save data
Q  Quit
Command >> D
Please select your IMAP server:
bincimap  = Binc IMAP server
courier   = Courier IMAP server
cyrus    = Cyrus IMAP server
dovecot   = Dovecot Secure IMAP server
exchange  = Microsoft Exchange IMAP server
hmailserver = hMailServer
macosx   = Mac OS X Mailserver
mercury32  = Mercury/32
uw     = University of Washington's IMAP server
quit    = Do not change anything
Command >> <-- courier imap_server_type = courier
default_folder_prefix = INBOX.
trash_folder = Trash
sent_folder = Sent
draft_folder = Drafts
show_prefix_option = false
default_sub_of_inbox = false
show_contain_subfolders_option = false
optional_delimiter = .
delete_folder = true
Press any key to continue... ENTER
SquirrelMail Configuration : Read: config.php (1.4.0)
---------------------------------------------------------
Main Menu --
1. Organization Preferences
2. Server Settings
3. Folder Defaults
4. General Options
5. Themes
6. Address Books
7. Message of the Day (MOTD)
8. Plugins
9. Database
10. Languages
D. Set pre-defined settings for specific IMAP servers
C  Turn color on
S  Save data
Q  Quit
Command >> S
Data saved in config.php
Press enter to continue... ENTER
quirrelMail Configuration : Read: config.php (1.4.0)
---------------------------------------------------------
Main Menu --
1. Organization Preferences
2. Server Settings
3. Folder Defaults
4. General Options
5. Themes
6. Address Books
7. Message of the Day (MOTD)
8. Plugins
9. Database
10. Languages
D. Set pre-defined settings for specific IMAP servers
C  Turn color on
S  Save data
Q  Quit
Command >> <-- Q

Ezután elérhető a SquirrelMail a http://szerver1.pelda.hu/webmail or http://192.168.0.100/webmail címen
17. Az ISPConfig3 telepítése

cd /tmp
wget http://downloads.sourceforge.net/ispconfig/ISPConfig-3.0.1.1.tar.gz?use_mirror=
tar xvfz ISPConfig-3.0.1.1.tar.gz
cd ispconfig3_install/install/

Következő lépésben futtassuk a telepítőt

php -q install.php
--------------------------------------------------------------------------------
_____ ___________  _____       __ _
|_  _/ ___| ___ \ / __ \      / _(_)
| | \ `--.| |_/ / | / \/ ___ _ __ | |_ _ __ _
| | `--. \ __/ | |  / _ \| '_ \| _| |/ _` |
_| |_/\__/ / |   | \__/\ (_) | | | | | | | (_| |
\___/\____/\_|   \____/\___/|_| |_|_| |_|\__, |
__/ |
|___/
--------------------------------------------------------------------------------
>> Initial configuration
Operating System: Debian Lenny/Sid or compatible
Following will be a few questions for primary configuration so be careful.
Default values are in [brackets] and can be accepted with .
Tap in "quit" (without the quotes) to stop the installer.
Select language (en,de) [en]: <-- ENTER
Installation mode (standard,expert) [standard]: <-- ENTER
Full qualified hostname (FQDN) of the server, eg server1.domain.tld [server1.example.com]: <-- ENTER
MySQL server hostname [localhost]: <-- ENTER
MySQL root username [root]: <-- ENTER
MySQL root password []: <-- atemysqlrootjelszavad
MySQL database to create [dbispconfig]: <-- ENTER
MySQL charset [utf8]: <-- ENTER
Generating a 2048 bit RSA private key
..............................................................+++
..............+++
writing new private key to 'smtpd.key'
-----
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]: <-- ENTER
State or Province Name (full name) [Some-State]: <-- ENTER
Locality Name (eg, city) []: <-- ENTER
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]: <-- ENTER
Organizational Unit Name (eg, section) []: <-- ENTER
Common Name (eg, YOUR name) []: <-- ENTER
Email Address []: <-- ENTER
Configuring Jailkit
Configuring SASL
Configuring PAM
Configuring Courier
Configuring Spamassassin
Configuring Amavisd
Configuring Getmail
Configuring Pureftpd
Configuring MyDNS
Configuring Apache
Configuring Firewall
Installing ISPConfig
ISPConfig Port [8080]: <-- ENTER
Configuring DBServer
Installing Crontab
no crontab for root
no crontab for getmail
Restarting services ...
* Stopping MySQL database server mysqld
...done.
* Starting MySQL database server mysqld
...done.
* Checking for corrupt, not cleanly closed and upgrade needing tables.
* Stopping Postfix Mail Transport Agent postfix
...done.
* Starting Postfix Mail Transport Agent postfix
...done.
* Stopping SASL Authentication Daemon saslauthd
...done.
* Starting SASL Authentication Daemon saslauthd
...done.
Stopping amavisd: amavisd-new.
Starting amavisd: amavisd-new.
* Stopping ClamAV daemon clamd
...done.
* Starting ClamAV daemon clamd
...done.
* Stopping Courier authentication services authdaemond
...done.
* Starting Courier authentication services authdaemond
...done.
* Stopping Courier IMAP server...
...done.
* Starting Courier IMAP server...
...done.
* Stopping Courier IMAP-SSL server...
...done.
* Starting Courier IMAP-SSL server...
...done.
* Stopping Courier POP3 server...
...done.
* Starting Courier POP3 server...
...done.
* Stopping Courier POP3-SSL server...
...done.
* Starting Courier POP3-SSL server...
...done.
* Restarting web server apache2
... waiting  ...done.
Restarting ftp server: Running: /usr/sbin/pure-ftpd-mysql-virtualchroot -l mysql:/etc/pure-ftpd/db/mysql.conf -l pam -A -E -b -u 1000 -O clf:/var/log/pure-ftpd/transfer.log -B
Installation completed.
root@szerver1:/tmp/ispconfig3_install/install#

A telepítő automatikusan beállít mindent, nekünk nem kell semmit kézzel csinálni
Az ISPConfig 3 a http://szerver1.peldahu:8080/ vagy http://192.168.0.100:8080/. címen érhető el. Jelentkezz be az admin felhasználónévvel és az admin jelszóval (első bejelentkezés után feltétlenül cseréld le!)
Amennyiben gondod akadt a telepítéssel vagy valami hibát találsz a leírásban kérlek jelezd!

39 thoughts on “ISPConfig3 telepítése és beállítása Ubuntu 9.10 szerveren

 1. ISPConfig3 telepítésénel a következő hibákat találtam:
  Készítsük el újra a certificate-okat
  mkimapdcert
  mkpop3cert
  /usr/lib/courier/imapd.pem already exists
  /usr/lib/courier/pop3d.pem already exists
  Hibaüzenet
  Az ISPConfig telepítése
  Notice: Undefinied variable: distver in /tmp/ispconfig3_install/install/lib/install.lib.php on line 135
  Notice: Undefinied variable: distid in /tmp/ispconfig3_install/install/lib/install.lib.php on line 135
  Notice: Undefinied variable: distbaseid in /tmp/ispconfig3_install/install/lib/install.lib.php on line 135
  Hibaüzenet

 2. Ezek a leírások amik ezen az oldalon vannak hibátlanok. Tökéletesen érthetően vannak leírva még egy kezdő is (mint én) elsőre is megcsinálja vele.
  Egy kérdésem lenne. Egy ispCP Omega rendszer telepítését leínátok ha van egy kis ídőtök, amit találtam a neten egy nagy összevisszaság ,amit sikerült kisilabizálni belőle az sem működött (lehet csak én voltam szerencsétlen).
  Ha készítenétek rólla egy leírást azt nagyon megköszönném.

 3. Én mindent végigcsináltam de a végső résznél (php -q install.php) hibám keletkezik
  root@server1:/tmp/ispconfig3_install/install# php -q install.php
  ——————————————————————————–
  _____ ___________ _____ __ _
  |_ _/ ___| ___ \ / __ \ / _(_)
  | | \ `–.| |_/ / | / \/ ___ _ __ | |_ _ __ _
  | | `–. \ __/ | | / _ \| ‘_ \| _| |/ _` |
  _| |_/\__/ / | | \__/\ (_) | | | | | | | (_| |
  \___/\____/\_| \____/\___/|_| |_|_| |_|\__, |
  __/ |
  |___/
  ——————————————————————————–
  >> Initial configuration
  Notice: Undefined variable: distver in /tmp/ispconfig3_install/install/lib/install.lib.php on line 135
  Notice: Undefined variable: distid in /tmp/ispconfig3_install/install/lib/install.lib.php on line 135
  Notice: Undefined variable: distbaseid in /tmp/ispconfig3_install/install/lib/install.lib.php on line 135
  Linux Distribution or Version not recognized.root@server1:/tmp/ispconfig3_install/install#
  Valószinű én vagyok a láma, azért minden segítséget szivesen fogadnék.

 4. Ez az ISPConfig3 mennyivel tud többet a Webmintől?
  Nekem jelenleg az van a szerveremen, érdemes lecserélni, vagy közel azonos lehet a tudásuk?

 5. Valamint a szervertelepítési résznél, miért kell az AppArmor-t kikapcsolni és eltávolítani?

 6. Olyan kérdésem lenne, hogy
  több domaint is hostolok levelezéssel együtt
  ISPConfigban levelezéshez létrehozok egy virtual domaint, akkor az ugye a /var/vmail/a_virtual_domain helyen lesznek tárolva a levelek
  de a default domain név levelei maradnak a /var/mail/a_username -ben
  a gond pedig az hogy squirrelmail a virtuál domainek leveleit szépen megjeleníti, de a default domain leveleit nem
  hogy lehet azt megcsinálni, hogy a default domain levelei is a /var/vmail -ban legyenek tárolva
  van erre leírás?

 7. Tehát nem tudja senki miért kell eltávolítani?
  Már korábban olvastam ezt az ökörséget, külföldi linux oldalakon is és egyáltalán nem értek vele egyet.
  Egyrészt nagy marad a biztonsági rés, ami kockázatot jelent, másrészt pedig minden itt leírt szolgáltatással maximálisan együtt tud működni az AppArmor, sőt talán nem is tudok olyan szoftvert ami összeakadna vele, vagy akadályozná a helyes működésben.
  Szerintem vegyétek ki ezt a részt a leírásból.

 8. Sziasztok!
  Az alábbi csomagokat szeretném feltelepíteni a 9.10-es ubuntumra:
  Apache 2.X, Tomcat 6.X, MySQL 5.1.X, és a legújabb JAVA.
  Ebben kérnék segítséget.

 9. [re=9221]Wazza[/re]: Szia!
  Java telepítés:
  sudo apt-get install sun-java6-jdk
  Tomcat6 letöltés és telepítés:
  wget http://apache.hoxt.com/tomcat/tomcat-6/v6.0.26/bin/apache-tomcat-6.0.26.tar.gz
  tar xvzf apache-tomcat-6.0.26.tar.gz

  sudo mv apache-tomcat-6.0.26 /usr/local/tomcat
  vi ~/.bashrc
  Írd be az alábbi sort
  export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-6-sun
  és mentsd el
  Most már kézzel el tudod indítani a Tomcat -et a tomcat/bon/stratup.sh script futtatásával. Ha szeretnéd, hogy automatikusan indítani vagy leállítani akkor szerkeszd meg az /etc/init.d/tomcat -et:
  sudo vi /etc/init.d/tomcat
  Tartalma:
  # Tomcat auto-start
  #
  # description: Auto-starts tomcat
  # processname: tomcat
  # pidfile: /var/run/tomcat.pid
  export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-6-sun
  case $1 in
  start)
  sh /usr/local/tomcat/bin/startup.sh
  ;;
  stop)
  sh /usr/local/tomcat/bin/shutdown.sh
  ;;
  restart)
  sh /usr/local/tomcat/bin/shutdown.sh
  sh /usr/local/tomcat/bin/startup.sh
  ;;
  esac
  exit 0

  Tedd futtathatóvá:
  sudo chmod 755 /etc/init.d/tomcat
  Rendszerindításkor automatikus futtatáshoz:
  sudo ln -s /etc/init.d/tomcat /etc/rc1.d/K99tomcat
  sudo ln -s /etc/init.d/tomcat /etc/rc2.d/S99tomcat

  Apache2 telepítés:
  sudo aptitude install apache2
  Mysql szerver telepítés:
  sudo aptitude install mysql-server

 10. [re=8823]Luther[/re]: A Webmin a linux rendszer konfigurálását teszi lehetővé, az ISPConfig3 pedig az ISP szolgáltatások futtatására és azok egyszerű kezelésére való.

 11. Köszönöm.
  Sikerült mindent feltenni, beállítani. Még egy kérdésem lenne, a tükrözést egy ugyanolyan paraméterű Failover szerverre hogyan kell beállítani? Ill. a Failover szerver beállítása?

 12. [re=9224]kunci[/re]:
  Köszönöm a választ.
  Már csak az Apparmor kikapcsolására és eltávolítására várnék valami logikus választ 🙂

 13. [re=9247]Luther[/re]:
  Szívesen!
  Nem kötelező kikapcsolni, csak javasolt.
  Az AppArmor egy biztonsági kiterjesztés (hasonló SELinuxhoz) ami kiterjesztett biztonságot nyújt. Erre nincs feltétlenül szükség ahhoz hogy működtesd a rendszert mivel sokszor az előnyöknél több problémát okoz. (előfordulhat, hogy egy pár szolgáltatás nem úgy működik mint ahogy kéne és lehet, hogy látszólag minden rendben csak az AppArmor okozza a problémát).
  Magyarul megpróbálhatod úgy is feltenni és használni a szervered, hogy bekapcsolva hagyod az AppArmort és ha minden működik ahogy kell akkor hurrá. Ha nem akkor megnézed, hogy az Apparmor kikapcs. után rendesen működik-e minden.

 14. Köszönöm a válaszod.
  Csak azért furcsáltam, mivel az én szerómon aktív az Apparmor és minden flottul megy… De akkor lehet csak malac 🙂

 15. Sziasztok!
  Adott 2 ubuntu szerver. Ugy szeretném beállítani, hogy az adatbázis egy külön ubuntu szerverröl fusson. Milyen paramétereket kell beállítani az összekötésnél? (MySQL)

 16. Hello!
  Egy kérdésem lenne csak. A Tomcat6. szeretném az ubuntu szerveremen SSL el titkosítani. Egy kis leírást kérnék róla.

 17. Heló!
  Felraktam az ispconfigot, létrehoztam egy domaint, de azt írja a böngésző hogy nem található. A www-ben viszont benne van a domain mappája és az alap index file.
  EHCP-vel ugyanígy beadja az alap index filet ha a böngészőbe beírom a domaint…
  Van valami ötletetek mi lehet a baj?

 18. Sziasztok!
  Az lenne a kérdésem, hogy teljesen fel van már telepitve a webszerver.
  A fix ip cimet irva a böngészőbe szépen be is jön a www-ben található html.
  De vásároltam egy domain nevet is, legyen: http://www.domain.hu
  hogy lehetne beállítani azt, hogy ha ezt címet írjuk a böngészőbe, szintén menjen a weboldal? Apache2
  Köszönöm

 19. [re=9729]Wazz[/re]: Helló!
  Először is a domain.hu mutasson a szervered IP címére. Ezt a domain regisztrátorodnál tudod beállítatni

 20. [re=9746]kunci[/re]: Köszönöm. Eddig mindenben tudtál segíteni. 🙂 Ez is működik.
  Még 2 kérdésem lenne:
  1.
  Adott 2 ubuntu server egy hálózaton. (fő, és adatbázis)
  Tegyük fel a fő szerver publikus ip: 195.220.240.220 a privat: 10.10.10.1
  Az adatbázis publikus cime: 195.220.240.221, a priat: 10.10.10.2.
  Annyit szeretnék hogy a mySql adatbázist a fő szerver az adatbázis szerverről vegye. Ezt hogy kell paraméterezni?
  2.
  A másik kérdésem pedig, hogy az adott adatbázis szerveren, melyen csak a mysql adatbázis van, hogy lehetne távolról elérni egy mysql serverrel windows alól? Ez is feltételezem paraméterezés, és port nyitás.
  Köszönöm

 21. Sziasztok! Gondban vok, sos segítséget kérnék!
  Feltettem vps-emre a ISPconfig3 cuccost. Debian legfrissebb kiadása.
  Fel is ment elvileg „minden” ha a webmailt nyitom http://webhost.lepesradio.hu/webmail vagy http://webhost.lepesradio.hu/phpmyadmin ezek mind szépen bejönnek. Viszont ha a http://webhost.lepesradio.hu:8080-at nyitom, akkor nem jön be semmi.
  Olyan mint ha minden hozzátartozó cuccost felrakott volna csak magát az ispconfigot nem.
  próbáltam ip címmel is.
  No úgy gondoltam az itt fentebb található leírás alapján újra rakom az ispconfigot el is indítottam az instal-t, de a következőt kaptam vissza:
  ——————————————————————————–
  _____ ___________ _____ __ _
  |_ _/ ___| ___ \ / __ \ / _(_)
  | | \ `–.| |_/ / | / \/ ___ _ __ | |_ _ __ _
  | | `–. \ __/ | | / _ \| ‘_ \| _| |/ _` |
  _| |_/\__/ / | | \__/\ (_) | | | | | | | (_| |
  \___/\____/\_| \____/\___/|_| |_|_| |_|\__, |
  __/ |
  |___/
  ——————————————————————————–
  >> Initial configuration
  PHP Notice: Undefined variable: distver in /tmp/ispconfig3_install/install/lib/
  install.lib.php on line 135
  PHP Notice: Undefined variable: distid in /tmp/ispconfig3_install/install/lib/i
  nstall.lib.php on line 135
  PHP Notice: Undefined variable: distbaseid in /tmp/ispconfig3_install/install/l
  ib/install.lib.php on line 135
  Linux Distribution or Version not recognized.root@webhost:/tmp/ispconfig3_instal
  l/install#
  root@webhost:/tmp/ispconfig3_install/install#
  root@webhost:/tmp/ispconfig3_install/install#
  Mit ronthatok el?
  Vagy ha fel ment tegnap rendben, akkor miért nem érem el a 8080-as porton?
  Továbbá sem a /etc/-be nem találok ispconfig könyvtárat se máshol, legalább is egyenlőre nem bukkantam rá.
  Mit tegyek?
  Kérlek segítsetek!
  Előre is köszönöm válaszaitok!
  Üdv:
  Robi

 22. Sziasztok! Előző gondomat megoldottam.
  De újabb gondok akadtak a debianomon: telepítettem volna a mydns-t de nem akar települni, mert nem érzékel adatbázist pedig fen van a mysql-server és client legfrissebb változata az 5.5-ös amit mysql-serverrel. Mit tegyek? azért gondoltam, hogy ezt is felteszem, mert előbb felraktam az ispconfig3-at fel isment viszont nem működött az apache rendesen hibát dobott a /etc/apache2/sites_enabled/000ispconfig_hosts fájlra. annak 7.sorára amibe volt, egy krisz krax, amit nem értettem. Ki kommenteltem, erre elindult de kaptam csomó error-t:
  Restarting web server: apache2[Thu Mar 20 18:31:55 2014] [error] (EAI 2)N
  ame or service not known: Could not resolve host name *:\x1b[B\x1b[B\x1b[B\x1b[B
  — ignoring!
  [Thu Mar 20 18:31:55 2014] [error] (EAI 2)Name or service not known: Could not r
  esolve host name _default_:\x1b[B\x1b[B\x1b[B\x1b[B — ignoring!
  … waiting .[Thu Mar 20 18:31:57 2014] [error] (EAI 2)Name or service not know
  n: Could not resolve host name *:\x1b[B\x1b[B\x1b[B\x1b[B — ignoring!
  [Thu Mar 20 18:31:57 2014] [error] (EAI 2)Name or service not known: Could not r
  esolve host name _default_:\x1b[B\x1b[B\x1b[B\x1b[B — ignoring!
  . ok
  és természetesen a ip:8080-on továbbra se jött be semmi. ezután futtattam az uninstal.php-t, és kezdtem a mydns- telepítését. egyébként már minden egyébb fen van a debianon…
  Csak a mydns nincs. Illetve most az ispconfig3. De talán az vissza fog menni, de lehet akkorse fog hejesen működni.
  Szerintetek mi lehet a baj?
  Várom mihamarabbi válaszotok!
  Üdv:
  Robi

 23. Sziasztok! A Mydns problémát megoldottuk.
  Viszont most már,hogy minden fen van és minden futna, örülnék is, csak apache2 indításakor a következőt kaptam:
  /etc/init.d/apache2 start
  [….] Starting web server: apache2Syntax error on line 7 of /etc/apache2/sites-
  enabled/000-ispconfig.vhost:
  Port must be specified
  Action ‘start’ failed.
  The Apache error log may have more information.
  failed!
  root@webhost:~#
  A fájl tartalma:
  000ispconfig.vhost:
  ######################################################
  # This virtual host contains the configuration
  # for the ISPConfig controlpanel
  ######################################################
  Listen 
  NameVirtualHost *:
  ServerAdmin webmaster@localhost
  DocumentRoot /var/www/ispconfig/
  SuexecUserGroup ispconfig ispconfig
  Options Indexes FollowSymLinks MultiViews +ExecCGI
  AllowOverride AuthConfig Indexes Limit Options FileInfo
  AddHandler fcgid-script .php
  FCGIWrapper /var/www/php-fcgi-scripts/ispconfig/.php-fcgi-starter .php
  Order allow,deny
  Allow from all
  DocumentRoot /usr/local/ispconfig/interface/web/
  AddType application/x-httpd-php .php
  Options FollowSymLinks
  AllowOverride None
  Order allow,deny
  Allow from all
  php_value magic_quotes_gpc 0
  # ErrorLog /var/log/apache2/error.log
  # CustomLog /var/log/apache2/access.log combined
  ServerSignature Off
  AllowOverride None
  Order Deny,Allow
  Deny from all
  AllowOverride None
  Order Deny,Allow
  Deny from all
  Mit modoljak, hogy jó legyen?
  Segítségetek előre is köszönöm!
  Üdv:
  Robi

 24. [re=41110]Robi[/re]: Szia!
  Ott van a hiba az üzenetben: Port must be specified
  A listen portot kell beállítani. Az [B -ket cseréld le 8080 -ra
  Listen 8080
  NameVirtualHost *:8080

 25. Hali!
  Valaki hozzáértő nem nézne rá az ispconfigomra?
  Mostmár működik, http://webhost.lepesradio.hu:8080/
  viszont:
  létrehoztam egy domaint, beálítottam a szervert, ip címet, stb.
  Létrehoztam, egy ftp user-t, adatbázist stb.
  viszont a http://webhost.lepesradio.hu/phpmyadmin/ címen és a webmail címen nem enged belépni a létrehozott userekkel.
  beléptem phpmyadminba root ként, és úgy be engedett, viszont ott meg nemlátom a ispconfigba létrehozott adatbázisomat…
  Valahol sztem a 2-őt össze kellene hangolni.
  A beálításokba amúgy megadtam,hogy a phpmyadmin url fentebb ismeretettett legyen a phpmyadmin címe.
  ugyan ezt webmailnál is.
  Miért nem tudok belépni?
  1045 a hiba kód…:(
  Az ftp-nél ha tmc-vel csatizok pedig 530.
  restartolni kellene a linuxot egy reboot parancsal?
  Várom mihamarabbi válaszotok!
  Üdv:
  Robi

 26. Sziasztok!
  Korábbi üzenetemhez kapcsolódóan leírom mit álítottam be:
  1. Rendszer/szerver (Service config):
  Szervernév
  webhost.lepesradio.hu
  Mailszerver
  Webszerver
  DNS-Szerver
  Fájlszerver
  DB-Szerver
  VServer-Szerver
  Is mirror of Server
  Mindegyik be van pipálva.
  Is mirror of Server-webhost.lepesradio.hu .
  Aktív Yes .
  Aztán mentés.
  (Jelenleg ezen beálításokkal van mentve).
  Server ip modnál az új ip címre klikkeltem és megadtam a szerver ip címét.
  Aztán be pipáltam a
  HTTP NameVirtualHost lehetőséget.
  Aztán az interface configon belül a site confignál a következőt álítottam be:
  Database name prefix
  [CLIENTID]
  Database user prefix
  [CLIENTID]
  FTP user prefix
  [CLIENTID]
  Shell user prefix
  [CLIENTID]
  A PHPMyAdmin URL-t bepipáltam és megadtam neki:
  http://webhost.lepesradio.hu/phpmyadmin
  Aztán a mail fülön a
  Webmail URL-t is bepipáltam és megadtam neki a webmail elérési útját:
  http://webhost.lepesradio.hu/webmail
  Aztán mentettem.
  A tűzfalnál semmitse konfigoltam és hoztam létre, nem tudom szükséges valamit beálítani?
  Ezután a client fülön létrehoztam, egy új ügyfelet.
  Azzal beléptem, hozzáadtam, egy .tk domaint, a website hozzáadásnál.
  mind az e-mail domainnál mind a website-nél.
  Ki tudtam választani az ip címet, illetve létretudtam hozni ftp, és sql adatbázist is.
  Viszont most kezdődik a bibi:
  nyomok rá pl adatbázisnál a phpmyadmin ikonjára, megadom a kért felhasználót a azonosítója +a felhasználónév egyben és a jelszót. ERre kapom az 1045-ös hibát.
  Létrehoztam, egy mail fiókot is.
  a webmailfelületen a name-be beírom a namet és a jelszó mezőbe a passot de ott is kidob, hogy hejtelen azonosító és jelszó.
  TMC-nél530-as hibát dob, Filezillánál pedig a jelszóra panaszkodik, ott a felhasználót elfogadja.
  És egyik sem kapcsolódik.
  Nem lehet, hogy az ftp, (pureftpd, és phpmyadmin-t összekel valahol hangolni az ispconfiggal?
  Elvileg ezt a telepítésénél megcsinálta, de lehet nem végezte el, ugyan is a apache-ben sem álította be a 8080-as portot.
  Illetve még valami:
  A dns zónát így álítottam be, de nem vagyok benne biztos, hogy jól.
  Serverwebhost.lepesradio.hu .
  Clienthollorobi .
  Zone (SOA)
  webhost.lepesradio.hu.tld
  NS
  ns1.webhost.lepesradio.hu.tld
  tld.
  .
  info.webhost.lepesradio.hu
  Refresh
  28800
  Seconds
  Retry
  7200
  Seconds
  Expire
  604800
  Seconds
  Minimum
  86400
  Seconds
  TTL
  86400
  Seconds
  Allow zone transfers to
  these IPs (comma separated list)
  ezt üresenhagytam.
  Also Notify
    szintén üres
  Update ACL
  ide sem tudtam mit kellene beírnom.
  Az Active-be bele tettem a pipát és mentettem.
  Mit ronthattam el?
  Várom mihamarabbi válaszotok!
  Üdv:
  Robi

 27. [re=41297]Robi[/re]: A fiók azt hiszem csak akkor lesz használható ha legalább egy üzenet érkezik rá. A szerver konzolon küldj egy emailt az adott címre.
  mail -s “Mailbox created” cimzett@domained.hu
  Az adatbázis működik? A konzolon eléred?
  mysqladmin -u felhasznalo -p status

 28. Sziasztok!
  Webmail hiba üzenet megoldva!
  Már csak a phpmyadminra kel rájönnöm.
  Valami beálítási gondlehet sztem azzal is csak.:)
  A webmail hogy a mappa beálításokat a skwirrel mailban megcsináltam eltűnt.
  Szóval tényleg csak mappa hiba volt.:)

 29. Jelzem, hogy a phpmyadmin is megoldódott, én néztem el 1db karaktert.
  De már kész, megy!:d
  Köszi mindenkinek mindent!
  Üdv:
  Robi

 30. Hali!
  Újabb hibába ütköztem melyben segítséget kérnék:
  Telepítve van a mydns, és a mydnsconfig.
  fut is, a ispconfig monitor mutatja is, viszont nem működik.
  Ahogy nézem amúgy az ispconfig alapból a bind9-et használja, és az fut is rendsen.
  Tehát:
  ispconfig admin/dns/új déenes rekord.
  mezőbe megadom a domaint: webhost.lepesradio.hu.tld. megadom, hogy ns1.webhost.lepesradio.hu.tld. info.webhost.lepesradio.hu.tld és mentem.
  Megadom pl dot.tk-n dns name szervernek a ns1.webhost.lepesradio.hu-t, és erre nem viszi a domaint a szerverre.
  amikor a mydns-t restartolom akor a következőt kapom:
  /etc/init.d/mydns restart
  Restarting DNS server: mydnsmydns[343]: Error connecting to MySQL server at loca
  lhost: Access denied for user ‘ispconfig’@’localhost’ (using password: YES) (err
  no=0) Egyértelmű, hogy nem csatlakozik adatbázishoz.
  A beálításban azt mutatja, hogy dbmydns táblához csatlakozna ami elvileg a mydns config telepítésekor létre is jött.
  Viszont ez a tábla nem létezik az adatbázisban csak a dbispconfig.
  Már töbször újra húztam mind a mydnsconfig-ot mind a ispconfigot de nem oldódott meg.
  úgyse, hgoy előbb a mydns configot installáltam, illetve aztán az ispconfig-ot vagy volt, hogy fordítva.
  Egyszerűen nem létezik ez a tábla. pedig minden adat jó.
  Mit tegyek?
  Elég esetleg a bind9 nameserver hosting?
  vagy a mydns is kell?
  Vagy mit csináljak a mydnssel, hogy ne kapjam ezt a hibát indításkor?
  Esetleg valakinek nincs, egy kész mydns táblája, tartalmazó adatokkal amit eltudna küldeni?
  Előre is köszönöm válaszotok!
  Üdv:
  Robi

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .