PureFTPd virtuális felhasználókkal

FTP szerver esetén célszerű a felhasználókat a rendszer falhasználóitól elkülönítve, valamilyen adatbázisban tárolni. Jelen esetben MySQL adatbázisban lesznek a felhasználók tárolva, és az FTP szolgáltatást a PureFTPd végzi. Mivel egy FTP szerver nem FTP szerver kvóta és sávszélesség kezelés nélkül, ezért az is lesz eme képzeletbeli szerverben.

Előszó

Ebben a leírásban a következő paramétereket fogom használni (ezeket a paramétereket, természetesen a saját rendszeredhez igazítsd):
Szerver neve: server1.example.com
Szerver IP címe: 192.168.0.100
A szerver beállításához root jogosultság kell, ezért célszerű egy root jogú shellt szereznünk:

sudo -s

MySQL és phpMyAdmin telepítése

A MySQL szervert használjuk majd a felhasználói adatbázis tárolására, és a phpMyAdminnal lehet webes felületről kezelni az adatbázist. Telepítsük hát őket:

apt-get install mysql-server mysql-client libmysqlclient15-dev phpmyadmin apache2
 

A rendszer két kérdést fog feltenni:
New password for the MySQL „root” user
Erre a kérdésre adjuk meg a MySQL root felhasználó leendő jelszavát (ide nem a rendszer root jelszavát kell beírni, de beírhatjuk azt is, viszont ajánlott valami más jelszó megadása)
Web server to reconfigure automatically
Apache2-t válasszuk.

PureFTPd telepítése MySQL támogatással

Ubuntu alatt elérhető csomagból, tehát csak egyszerűen telepítsük:

apt-get install pure-ftpd-mysql

Hozzunk létre egy ftp felhasználót és csoportot (a virtuális felhasználók a rendszer műveleteket ennek a felhasználónak a nevében végzik majd)

groupadd -g 2001 ftpgroup
useradd -u 2001 -s /bin/false -d /bin/null -c "pureftpd user" -g ftpgroup ftpuser

A felhasználó és csoport ID-t (uid és guid) 2001-ről változtassuk meg egy olyan értékre, ami szabad a rendszerünkben.

MySQL adatbázis létrehozása

Hozzunk létre egy pureftpd nevű felhasználót, és egy pureftpd nevű adatbázist.

mysql -u root -p

Adjuk meg neki a telepítéskor megadott jelszót

CREATE DATABASE pureftpd;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, DROP ON pureftpd.* TO 'pureftpd'@'localhost' IDENTIFIED BY 'ftpdpass';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, DROP ON pureftpd.* TO 'pureftpd'@'localhost.localdomain' IDENTIFIED BY 'ftpdpass';
FLUSH PRIVILEGES;

A „ftpdpass” jelszót cseréljük ki egy általunk szimpatikusnak tartott jelszóra.
Majd hozzuk létre a pureftpd tábláját:

USE pureftpd;
CREATE TABLE ftpd (
User varchar(16) NOT NULL default '',
status enum('0','1') NOT NULL default '0',
Password varchar(64) NOT NULL default '',
Uid varchar(11) NOT NULL default '-1',
Gid varchar(11) NOT NULL default '-1',
Dir varchar(128) NOT NULL default '',
ULBandwidth smallint(5) NOT NULL default '0',
DLBandwidth smallint(5) NOT NULL default '0',
comment tinytext NOT NULL,
ipaccess varchar(15) NOT NULL default '*',
QuotaSize smallint(5) NOT NULL default '0',
QuotaFiles int(11) NOT NULL default 0,
PRIMARY KEY (User),
UNIQUE KEY User (User)
) TYPE=MyISAM;
quit;

A legutolsó quit; parancsra kiléptünk a mysql kezelő programjából, és visszatértünk a Linux shellhez.

PureFTPd beállítása

Szerkesszük a /etc/pure-ftpd/db/mysql.conf fájlt.

cp /etc/pure-ftpd/db/mysql.conf /etc/pure-ftpd/db/mysql.conf_orig
cat /dev/null > /etc/pure-ftpd/db/mysql.conf
vi /etc/pure-ftpd/db/mysql.conf
MYSQLSocket /var/run/mysqld/mysqld.sock
#MYSQLServer localhost
#MYSQLPort 3306
MYSQLUser pureftpd
MYSQLPassword ftpdpass
MYSQLDatabase pureftpd
#MYSQLCrypt md5, cleartext, crypt() or password() - md5 is VERY RECOMMENDABLE uppon cleartext
MYSQLCrypt md5
MYSQLGetPW SELECT Password FROM ftpd WHERE User="\L" AND status="1" AND (ipaccess = "*" OR ipaccess LIKE "\R")
MYSQLGetUID SELECT Uid FROM ftpd WHERE User="\L" AND status="1" AND (ipaccess = "*" OR ipaccess LIKE "\R")
MYSQLGetGID SELECT Gid FROM ftpd WHERE User="\L"AND status="1" AND (ipaccess = "*" OR ipaccess LIKE "\R")
MYSQLGetDir SELECT Dir FROM ftpd WHERE User="\L"AND status="1" AND (ipaccess = "*" OR ipaccess LIKE "\R")
MySQLGetBandwidthUL SELECT ULBandwidth FROM ftpd WHERE User="\L"AND status="1" AND (ipaccess = "*" OR ipaccess LIKE "\R")
MySQLGetBandwidthDL SELECT DLBandwidth FROM ftpd WHERE User="\L"AND status="1" AND (ipaccess = "*" OR ipaccess LIKE "\R")
MySQLGetQTASZ SELECT QuotaSize FROM ftpd WHERE User="\L"AND status="1" AND (ipaccess = "*" OR ipaccess LIKE "\R")
MySQLGetQTAFS SELECT QuotaFiles FROM ftpd WHERE User="\L"AND status="1" AND (ipaccess = "*" OR ipaccess LIKE "\R")

Ne felejtsd el a ftpdpass-t átírni a pureftpd MySQL felhasználó jelszavára!
A felhasználók jelszavát az MYSQLCrypt segítségével MD5 hashként tároljuk, ami sokkal biztonságosabb mint a hagyományos plain text mód (ugyanis MD5 esetén nem magát a jelszót tároljuk el)
Hozzuk létre a /etc/pure-ftpd/conf/ChrootEveryone fájlt, amiben beállíthatjuk, hogy minden felhasználó chrootolva legyen

echo "yes" > /etc/pure-ftpd/conf/ChrootEveryone

Ezenkívül hozzuk létre a /etc/pure-ftpd/conf/CreateHomeDir, ahol beállíthatjuk, hogy automatikusan létrejöjjön a felhasználó home mappája

echo "yes" > /etc/pure-ftpd/conf/CreateHomeDir

Ezután indítsuk újra a PureFTPd-t

/etc/init.d/pure-ftpd-mysql restart

Felhasználók felvétele

Itt az ideje felvenni felhasználókat a rendszerbe. Ehhez indítsuk el a mysql klienst:

mysql -u root -p

Majd mondjuk meg neki, hogy a pureftpd adatbázist akarjuk használni:

USE pureftpd;

Most hozzunk létre egy teszt felhasználó nevű felhasználót, aki aktív (status 1), a jelszava krftd, az UID és a GIDje 2001, (azt ird ide, amit a második lépésben létrehozott ftp felhasználóhoz, és csoporthoz!), a home mappája a /home/teszt alatt van, 50 MiBájt tárhelye van, és 100 KiBájt-ot tolthet le és fel egy másodperc alatt.

INSERT INTO `ftpd` (`User`, `status`, `Password`, `Uid`, `Gid`, `Dir`, `ULBandwidth`, `DLBandwidth`, `comment`, `ipaccess`, `QuotaSize`, `QuotaFiles`) VALUES ('teszt', '1', MD5('krftd'), '2001', '2001', '/home/teszt', '100', '100', '', '*', '50', '0');

Lépjünk ki

quit;

Most teszteljük le a rendszert, ehhez szükség van egy FTP kliensre (Windows alatt pl. a TotalCommander, Linux alatt a Krusader, vagy ezer más). Adjuk meg a kapcsolodáshoz szükséges adatokat a kliensnek (szerver címe, felhasználónév és jelszó) majd próbáljunk meg kapcsolódni. Ha sikerült kapcsolódni, akkor minden rendben, ha nem akkor valamit elrontottünk.
Most a szerveren adjuk ki a következő parancsot:

ls -l /home

Valami hasonlót kell látunk:

root@server1:~# ls -l /home
total 8
drwxr-xr-x 2 administrator administrator 4096 2008-01-01 11:35 administrator
drwxr-xr-x 2 ftpuser ftpgroup 4096 2008-01-01 14:29 teszt
root@server1:~#

A ProFTPd automatikusan létrehozta a felhasználó könyvtárát, majd ezt az ftpuser tulajdonába tette.

Adatbázis karbantartása

Felhasználókat hozzáadni és törölni lehet konzolon keresztül, vagy webes felületen phpMyAdminnal. Fogjuk kedvenc böngészőnket, majd a címsorba írjuk be, hogy http://szerverneve/phpmyadmin (példánkban ez http://server1.example.com/phpmyadmin/)

Felhasználók phpmyadminban
Felhasználók phpmyadminban

Egy felhasználó gyakorlatilag csak egy mező a ftpd táblában (ami a pureftpd adatbázisban van). Felhasználó felvételéhez kattintsunk a bal oldali listában a táblára, majd a felső menüsorban a Beilleszt-re (Insert).
ftpdd tábla:

 • User: az ftp felhasználó felhasználóneve
 • Status: 0 vagy 1 lehet. 0 esetén a felhasználó ki van tiltva, így nem tudja igénybe venni a szolgáltatást
 • Password: A felhasználó jelszava kódolva. Ha jelszót akarunk megváltoztatni (vagy új felhasználót felvenni) ugyeljunk arra, hogy a Funkció oszlopba az MD5 legyen kiválasztva (amint ahogy a képen pirossal be van karikázva)!
  Felhasználó adatainak szerkesztése
  Felhasználó adatainak szerkesztése
 • UID: A felhasználó azonosító, jelen példában 2001
 • GID: A csoport azonosítója, jelen példában 2001
 • Dir: A felhasználó home (kezdő) mappájának helye. Ha nem létezik, a rendszer automatikusan létrehozza. A felhasználó nem léphet ki ebből a mappából, így csak a saját adatait láthatja.
 • ULBandwidth: Feltöltési sávszélesség, KiBájt/másodpercben. Ha 0, akkor korlátlan
 • DLBandwidth: Letöltési sávszélesség, KiBájt/másodpercben. Ha 0, akkor korlátlan
 • comment: Ide lehet írni rövid megjegyzéseket a felhasználóról. Kitöltése nem kötelező
 • ipaccess: Itt megadhatjuk, hogy mely IP címekről érhesse el a szervert. Ha * (csillagot) írunk, akkor bárhonnét
 • QuotaSize: A felhasználó tárhely korlátja MiBájtban. Ha 0, akkor nincs korlátozva
 • QuotaFiles: A legnagyobb fájlméret MiBájtban. Ha 0, akkor nincs korlátozva

Névtelen hozzáférés

Ha szeretnénk egy névtelen (anonymous) hozzáférést, jelszó nélkül, akkor a következőt kell tenni:
Először hozzunk létre egy ftp nevű felhasználót és csoportot:

groupadd ftp
useradd -s /bin/false -d /home/ftp -m -c "anonymous ftp" -g ftp ftp

Hozzuk létre a /etc/pure-ftpd/conf/NoAnonymous fájlt, hogy engedélyezzük a névtelen hozzáférést:

echo "no" > /etc/pure-ftpd/conf/NoAnonymous

Ezekkel a beállításokkal engedélyeztük a névtelen hozzáférést.
Indítsuk újra a PureFTPd-t

/etc/init.d/pure-ftpd-mysql restart

Ha létrehozunk egy /home/ftp/incoming mappát, akkor abba a névtelen felhasználók is írhatnak. Állítsuk az incoming mappa jogosultságát 311-re, így feltölteni feltudnak névtelenül, de nem látják, és nem is tudják törölni ami ebben a mappában van. Valamit a /home/ftp mappa jogosultságát állítsuk 555-re, így látják a fájlokat, és le is tudják tölteni azokat.

cd /home/ftp
mkdir incoming
chown ftp:nogroup incoming/
chmod 311 incoming/
cd ../
chmod 555 ftp/

Most már az anonymous felhasználók is letölthetnek fájlokat a /home/ftp alól, és feltölthetnek a /home/ftp/incoming mappába.

53 thoughts on “PureFTPd virtuális felhasználókkal

 1. Mivel egy FTP szerver nem FTP szerver kvóta és sávszélesség kezeléssel
  mármint: *kvóta és sávszélesség kezelés nélkül
  nemde?
  Ja és itt is igazán meg lehetett volna adni a szó szerinti forrást (howtoforge.com).
  Azért köszönet érte.

 2. [quote comment=”25″]nekem nem megy :S[/quote]
  Tudnád pontositani a „nekem nem megy”-et?

 3. [quote comment=”26″][quote comment=”25″]nekem nem megy :S[/quote]
  Tudnád pontositani a „nekem nem megy”-et?[/quote]
  igen, ugy hogy mindent a leírtak alapján követtem és nem akar menni. ls -l /home -ba csak az a felhasználó van amit telepitéskor megadtam…több nincs(több sor) volt gépresi nem is egyszer

 4. A logokba van valami (/var/log/pure-ftpd/ mappába)?
  kliensel tudsz csatlakozni a szerverre (mármint FTP-n)

 5. Arr ügyelj, hogy az /etc/pure-ftpd/db/mysql.conf fájlban a kodban rendesen legyenek a sorok, és ne legyen sortores a parancson belul (vagy egy kis teglalap, mint a képn) ha ilyen van akkor azt torold ki.
  sortores

 6. [quote comment=”32″]A logokba van valami (/var/log/pure-ftpd/ mappába)?
  kliensel tudsz csatlakozni a szerverre (mármint FTP-n)[/quote]
  ——
  logokba csak transfer log van és az is üres…
  másikra a válasz, az hogy csak a pontok körül volt fekete téglalap, azokat árirtam…. mindent amit már lehetett megcsináltam…. lehet az lesz cserélünk elérhetöséget azt adok ssh elérést, azt megcsinálod nekem…. mert ez igy hogy a leirtak után nem megy pedig 30szor is átnéztem… annak esélye 1 a sokszázhoz…

 7. Ki is probaltam az elobb az asztali gepemen, és ment vele, nem kelett semmit vacakolni. beftpztem és létrehozta a mappákat.

 8. már mindent kiprobáltam… de mindig idötullépés… ip-t jol megadtam… az 100% routerben teljes dmz van ráálitva a gépre vagyis a külsö ip-vel is probáéltam. belsővel is és mindig idötullépés

 9. Hali!
  Mindent pont úgy csináltam, hogy le volt írva. Kapcsolódik a qFTP rendesen a szerverhez, viszont a felhasználó azonosításánál azt mondja, hogy „az azonosítás meghiúsult”. A felhasználót felismeri (USER teszt OK). És figyeltem az MD5-re.

 10. [quote comment=”46″]rendesen kapcsolodik a mysql adatbázishoz?[/quote]
  Hát azt kicsit érdekesen csinálja, ha átírom a pureFTP config fájljában a mysql jelszót, akkor sem jelez ki hibát, és minden ugyanúgy történik a szerver újraindítása után. De valószínúleg kapcsolódik, mert az FTP kliens kiírja, hogy OKÉ az adott virtuális felhasználó, csak a jelszó nem…

 11. [quote comment=”47″][quote comment=”46″]rendesen kapcsolodik a mysql adatbázishoz?[/quote]
  Hát azt kicsit érdekesen csinálja, ha átírom a pureFTP config fájljában a mysql jelszót, akkor sem jelez ki hibát, és minden ugyanúgy történik a szerver újraindítása után. De valószínúleg kapcsolódik, mert az FTP kliens kiírja, hogy OKÉ az adott virtuális felhasználó, csak a jelszó nem…[/quote]
  én port hibára gyanakszok…. hogy nincs megfeleően kinyitva.. vagy forwadingolva…. vagy blokkol a tüzfal…

 12. [quote comment=”48″][quote comment=”47″][quote comment=”46″]rendesen kapcsolodik a mysql adatbázishoz?[/quote]
  Hát azt kicsit érdekesen csinálja, ha átírom a pureFTP config fájljában a mysql jelszót, akkor sem jelez ki hibát, és minden ugyanúgy történik a szerver újraindítása után. De valószínúleg kapcsolódik, mert az FTP kliens kiírja, hogy OKÉ az adott virtuális felhasználó, csak a jelszó nem…[/quote]
  én port hibára gyanakszok…. hogy nincs megfeleően kinyitva.. vagy forwadingolva…. vagy blokkol a tüzfal…[/quote]
  az esélyes, melyik portot kell engdélyezni mysqlhez? a 21-es port elvileg okés…

 13. [quote comment=”49″][quote comment=”48″][quote comment=”47″][quote comment=”46″]rendesen kapcsolodik a mysql adatbázishoz?[/quote]
  Hát azt kicsit érdekesen csinálja, ha átírom a pureFTP config fájljában a mysql jelszót, akkor sem jelez ki hibát, és minden ugyanúgy történik a szerver újraindítása után. De valószínúleg kapcsolódik, mert az FTP kliens kiírja, hogy OKÉ az adott virtuális felhasználó, csak a jelszó nem…[/quote]
  én port hibára gyanakszok…. hogy nincs megfeleően kinyitva.. vagy forwadingolva…. vagy blokkol a tüzfal…[/quote]
  az esélyes, melyik portot kell engdélyezni mysqlhez? a 21-es port elvileg okés…[/quote]
  3306 asszem….. de lehet rosszra tippeltem….. hogy nem ez a gond… de mysql kapcsolat hiba lehet… ehezz látnunk kell az agyasoknak.. hol a gond… fentebb ott az egyik szakember email cime.. neki kellenne szolni

 14. nos, először probald ki, hogy localhoston tudsz e kapcsolodni az ftp szerverhez (pl. mc-vel)
  ha tudsz, akkor valami tuzfal gubanc.
  ha nem tudsz, akkor valami beallitas lett elirva/állitva.
  arra kell uygelni, hogy a pureftpd nem TCP-n csatlakozik a mysql szerverhez, hanem socketen, tehát ha ez le van tiltva, akkor nem fog menni.

 15. Valaki megtudná mondani hogyan lehetne megváltoztatni a Wellcome Bannert? pure-ftpd-mysql
  Köszönöm

 16. Elvileg egy .banner nevu faljbol olvassa be ha van.
  Eseleg welcome.msg az ftp gyökereben.

 17. Sziasztok,
  a tc csatlakozik az ftp-hez, viszont f.n. és jelszó megadása utána ezt kapom:
  Login authentication faild.
  Természetesen mindent úgy csinálta, ahogy levan irva, kivéve anyit, hogy a home dir-t én hozom létre (tehát ez nem automatikus), viszont a user-t és a group-ot átállítottam ftpuser-a és ftpgroup-ra.
  Mysql portját néztem, az ugyan za van megadva.
  Php-ben letudom kérdezni a táblát. Van valakinek tippje mi a kínja ?
  Köszi!

 18. Sziasztok!
  Itt elakadtam:
  „Database changed
  mysql> INSERT INTO ftpd (User,status,Password,Uid,Gid,Dir,ULBandwidth,DLBandwidth,comment,ipacces,QuotaSize,QuotaFiles) VALUES (teszt,1,MD5(krftd),2001,2001,/home/teszt,100,100,,*,50,0);
  ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ‘/home/teszt,100,100,,*,50,0)’ at line 1
  mysql> ”
  Az INSERT INTO ‘ftpd’ (‘User’, ‘status’, stb… verziót már rögtön az elejétől nem fogadta el. Azaz:
  „ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ‘(‘User’, ‘status’, stb…’ at line 1
  mysql>”
  Megnéztem a MAN-ban és a MySQL lapján is, de szerintük állítólag az én verzióm a helyes. Ez esetben nem értem, hogy akkor miért nem fogadja el a /home/teszt-et? Hogyan írjam, hogy jó legyen neki? Valakinek vmi ötlet?
  Köszi!
  MySQL server verzió: 5.0.51a-3ubuntu5 (Ubuntu Hardy Heron)

 19. A tábla- és mezőnevek köré nem kell aposztróf. Egyébként is, minden aposztrófot érdemes kézzel átírni, mivel rosszul másolódik, különösen a tábla létrehozásakor, ahol két aposztrófból csinál egy idézőjelet. Ha ezekre figyelsz, akkor nem lesz gond, nekem simán végigment, pedig nulla gyakorlatom van linux-szal… Köszi a szerzőnek!

 20. Működik de lenne pici gondom:
  Arra lenne szükségem hogy van a /var/www -ben user-1, user-2, … user-x mappa.
  Mind a www-data tulajdonában van, uid = gid = 33.
  Ha feltolok különböző usereket a adatbázisba és megadom h uid 33, gid 33 és a homedir /var/www/user-x legyen, nem enged belépni.
  Ha a adatbázisba átirom a uid és gid -et a ftpuser -ére, beenged de írásnál, törlésnél, stb Permission denied!
  Azt akarom elérni h ezek a júzerek a saját weblapjukat módositani tudják FTP -n.
  Valaki 5let?

   1. Akkor meg a weblap (php) nem tudja módosítani az ott levő cuccokat 🙁

   2. Adj írási jogot rá, chmod 666 fájlok, chmod 777 könyvtárak esetén.

 21. Üdv!
  Nekem is ugyan az a problémám mint az előző kollégának…
  Időtúllépéssel kidob, és a home directoryban sem jönnek létre a mappák….logok pedig nincsenek.
  Ötlet? Köszi
  Grego

 22. Na, ha valakinek ilyen problémája lenne:
  Can’t exec „/usr/sbin/pure-ftpd”: No such file or directory at /usr/sbin/pure-ftpd-wrapper line 174. stb, stb
  akkor a következő parancs kiadása lesz a megoldás:
  ln -s /usr/sbin/pure-ftpd-mysql /usr/sbin/pure-ftpd

 23. Hellosztok
  Azt szeretném kérdezni hogy gftp-n hoogy tudnám elérni a szervert mert ez a server1.exmaple.com nem nagyon akar müködni localon már megy

  1. cs! a server1.example.com csak 1 példa cím, example angolul példát jelent vagy hasonlot, használd annak a gépnek a ip-címét megnyitáskor amire rakrad a linuxot + a további dolgot ilyen olyan szerohoz

   1. jó ezt tudom azóta rájöttem de nekem is pont ez a időtúllépés van amit már korábban írtatok és vmiért nem megy a cuccos. Előpr is köszi: Dave

 24. hi
  thx az iras. suse ala 10 perc alatt felvrazsoltam a servert. irtam php scriptet es abbol kezelem, igy az ftp kliens ismerete nelkuli felhasznalok is tudnak le es feltolteni.
  nekem annyi kerdesem lenne, hogy lehet e olyan „dedikalt” konyvtarat letrehozni amit minden felhasznalo lat?
  magyarul 😀 : minden userbek van sajat jatszotere, ahol toltogethet es torolget is.
  viszont vannak olyan allomanyok, amelyeket en osztok meg veluk. mindenek ugyan azt (korlevel, leirasok, stb.). nem akarok mindenkihez bemasolgatni. probaltam virtualisan betenni nekik konyvtarat (symlink), de nem igazan kezeli a pureftp.
  thx a segitseget elore is
  ui: csinaltam phpban kis admin feluletet, igy konyebb felvenni a usereket mysqlben. kov verzio a meglevok modositasa illetve a felhasznalok sajat jelszo modositasanak lehetosege phpvel

  1. Ennek utána nézek, hogy lehet e ilyen mappát megadni. Emlékeim szerint van ilyen beállítás.

 25. Debian-nál nekem ezt még módosítanom kelett:
  /etc/default/pure-ftpd-common fájlt
  STANDALONE_OR_INETD=standalone
  VIRTUALCHROOT=true
  és még a /etc/inetd.conf fájlban
  ftp stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/pure-tpd-wrapper
  ezt kikommenteztem
  ezután pedig:
  /etc/init.d/openbsd-inetd restart
  de én még a rendszer is újra indítottam
  ezt mondjuk a FreeDigital.hu Webhost telepítése debian lenny-n.
  Super, 2009, április 26 vasárnap – 12:30:04 pdf-ből néztem ki mert nekem se akart csatlakozni de így ment
  OZ

 26. Üdv, nekem azt irja hogy Idötullépés, és ha routerem van akkor külsö gépröl mien ip-cimet kell megadni?

 27. [re=8317]Kálomista Ákos[/re]: Portforwardolni kell a routeren a gépedhez az FTP portját.

 28. Megmondanád hogy kell ezt? és melyik portot? és külsö gépröl (nem hálozat) milyen ip-t kell megadni ? mert a 192.168.0.X az router által osztott ip. :S a Routerem D-Link DL-524.

 29. Sziasztok!
  Szintén időtúllépést kapok hibaüzenetben.
  Debian van fent.
  A táblában benne van a teszt user.
  Az előző hozzászólásokban sokszor előfordult ez a hiba, van rá már megoldás?
  Köszi:
  Vaka

 30. [re=9080]vaka[/re]:
  Ha minden igaz a megoldás ez volt:
  Open /etc/default/pure-ftpd-common
  Change STANDALONE_OR_INETD to standalone:
  STANDALONE_OR_INETD=standalone
  Üdv:
  Vaka

 31. Sziasztok!
  Abban tudnátok segíteni, hogy miként lehetne azt megoldani, hogy amikor sikeresen csatlakozik ftp-hez a user, akkor db-be lementeni az utolsó csatlakozás dátumát és ip címét?
  Köszönöm előre is!

 32. Sziasztok,
  Feltelepitettem a leiras lapjan.Letrehoztam egy usert. Hiba nelkul sikerult.
  Csatlakoznek de nem sikerul.
  A syslogban ezt irja :
  WARNING] Wrong SQL parameters : [SELECT Password FROM ftpd WHERE User=”teszt” AND status=”1″ AND (ipaccess = „*” OR ipaccess LIKE „192.168.1.1”)]
  Mar 28 18:48:06 samu pure-ftpd: (?@szg.lapcom.hu) [INFO] PAM_RHOST enabled. Getting the peer address
  Mar 28 18:48:13 samu pure-ftpd: (?@szg.lapcom.hu) [WARNING] Authentication failed for user [teszt]
  Mar 28 18:48:13 samu pure-ftpd: (?@szg.lapcom.hu) [INFO] Logout.
  Mi a baj ?
  Koszi
  Sztupi

 33. Sziasztok!
  A mysql-nél hibát kapok:
  Kézzel gépeltem be, nem másoltam, nincs elírás többször is megnéztem és mégis ERROR 1064 (42000) hibát kapok. TYPE=MyISAM-re ad ki folyamatosan hibát. Ebben tudtok segíteni? Próbáltam már úgy is, hogy újra írtam az egészet egy teljesen más nevekkel, ugyanezekkel az értékekkel, akkor is megkaptam ezt a hibát.

 34. Helló!
  Az újabb mysql verziókban már nem TYPE=MyISAM kell, mert olyan nincs. 🙂
  Viszont van ENGINE=MyISAM!
  Így meg lehet úszni a mysql 1064-es error üzenetet!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .